Ikon för Rikstermbanken

härdighet

svensk term: härdighet
definition:

växters förmåga att utstå olika klimatfaktorer, framför allt låga temperaturer

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016