Ikon för Rikstermbanken

hänsynsyta

svensk term: hänsynsyta
definition:

mindre område med skyddsvärda biotoper som undantas från skogsbruk eller där skogsbruk bedrivs med särskild hänsyn

exempel:

Exempel på hänsynsytor är alkärr.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016