Ikon för Rikstermbanken

hällmark

svensk term: hällmark
definition:

markyta där berggrunden går i dagen och vars vegetation består av ett svagt utvecklat växttäcke av lavar och ett fåtal mossor

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016