Ikon för Rikstermbanken

grundytevägd

svensk term: grundytevägd
förklaring:

Mått på ett träd i ett bestånd satt i relation till grundytan.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016