Ikon för Rikstermbanken

grundvatten

svensk term: grundvatten
förklaring:

Uppträder när marken är mättad på vatten och vattnet helt fyller hålrum och porer i jorden. Grundvattnet ligger på ett visst djup och är ständigt i rörelse med 0,01–1 meter per dygn.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016