Ikon för Rikstermbanken

grundförhållanden

svensk term: grundförhållanden
definition:

klassificering av markens beskaffenhet med avseende på drivning och terrängkörning inför skogsbruksåtgärder

anmärkning:

Grundförhållandena anges i fem klasser där jordart, fuktighet och armering vägs samman.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016