Ikon för Rikstermbanken

grot

svenska termer: grot
grenar och toppar
förklaring:

Uttrycket används främst för den skogsbränsleråvara i form av hyggesrester som blir kvar efter avverkning eller gallring.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016