Ikon för Rikstermbanken

grenvinkel

svensk term: grenvinkel
definition:

den övre vinkeln mellan gren och stam

anmärkning:

Mäts vanligen vid stammens utsida. Räta grenvinklar ger bättre kvist i det sågade virket och därmed bättre kvalitet och bättre pris.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016