Ikon för Rikstermbanken

grenvarv

svensk term: grenvarv
definition:

grupp av grenar som utgår från samma punkt i märgen hos en stam

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016