Ikon för Rikstermbanken

granbarkborre

svensk term: granbarkborre
förklaring:

4–5,5 mm lång, mörkbrun skalbagge som angriper nyavverkade eller försvagade granar.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016