Ikon för Rikstermbanken

gran

svensk term: gran
förklaring:

Granen är ett skogsbildande pionjärträd som kan bli upp till 60 m högt och finns i flera olika varianter. Den svenska skogen består till 42 % av gran (Picea abies).

latinsk term: Picea abies
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016