Ikon för Rikstermbanken

geometrisk standard

svenska termer: geometrisk standard
allmän standard
förklaring:

Beskriver en vägs kurvradier, utformning av övergångskurvor och lutningsförhållanden. Delas in i klasserna 1–4 och kallas även allmän standard.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016