Ikon för Rikstermbanken

gallringsuttag

svensk term: gallringsuttag
definition:

beräknat eller uppmätt värde som anger virkesuttagets absoluta storlek i volym, grundyta, diameter eller stamantal

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016