Ikon för Rikstermbanken

gallringsutrymme

svensk term: gallringsutrymme
definition:

möjlighet till ved/timmeruttag i ej fullvuxen skog i enlighet med gallringsmall och skogsvårdslagstiftning

se även:
 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016