Ikon för Rikstermbanken

gallringsrulle

svensk term: gallringsrulle
definition:

en drygt halvmeter bred och decimetertjock rulle monterad på en bock av järnrör eller på en ställning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016