Ikon för Rikstermbanken

gallringsprogram

svensk term: gallringsprogram
definition:

plan för gallring under en omloppstid omfattande antalet gallringar, deras form och styrka samt beståndsåldern vid deras utförande

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016