Ikon för Rikstermbanken

gallringsnetto

svensk term: gallringsnetto
definition:

intäkt som erhålls efter att alla omkostnader såsom maskin-, löne- och försäljningskostnader är avräknade från gallringsingreppet

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016