Ikon för Rikstermbanken

gallringskvot

svensk term: gallringskvot
förklaring:

Gallringskvoten kan definieras på flera sätt. I Kunskap Direkt används kvoten mellan medeldiametern på utgallrade träd och medeldiametern i beståndet efter gallring. En annan variant är kvoten mellan medeldiametern på utgallrade träd och medeldiametern i beståndet före gallring.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016