Ikon för Rikstermbanken

gallringsform

svensk term: gallringsform
definition:

system för gallring, vanligen avseende hur uttaget riktas med tanke på trädens höjd och diameter

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016