Ikon för Rikstermbanken

gödselgiva

svensk term: gödselgiva
förklaring:

Vid gödsling den mängd gödsel som tillförs marken per arealenhet. Vanligen kg per hektar vid kvävegödsling.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016