Ikon för Rikstermbanken

fuktkvot

svensk term: fuktkvot
definition:

kvoten av vattnets massa och torrsubstansens massa hos trä

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016