Ikon för Rikstermbanken

fuktig mark

svensk term: fuktig mark
definition:

markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger inom 1 meters djup

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016