Ikon för Rikstermbanken

friställning

svenska termer: friställning
enkelställning
definition:

skogsskötselåtgärd där fritt utrymme skapas kring en trädkrona hos ett fullstort träd eller hos en planta genom att omkringliggande vegetation avlägsnas

anmärkning:

Att friställa träd kan vara ett sätt att förbereda det inför en kommande avverkning.

Kallas även enkelställning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016