Ikon för Rikstermbanken

friskkvistvirke

svensk term: friskkvistvirke
definition:

virke från del av stam där kvistarna har växtsamband med någon del av den omgivande veden

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016