Ikon för Rikstermbanken

frisk mark

svensk term: frisk mark
definition:

markfuktighetsklass där grundvattenytan ligger på ett djup av 1 till 2 m

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016