Ikon för Rikstermbanken

framtidstammar

svensk term: framtidstammar
definition:

träd förutom huvudstammarna som kommer att stå kvar i beståndet efter en åtgärd

anmärkning:

En framtidsstam kan ersätta en huvudstam vid en eventuell avgång.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016