Ikon för Rikstermbanken

fröträd

svensk term: fröträd
definition:

träd vars fröproduktion ska ge upphov till naturlig föryngring

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016