Ikon för Rikstermbanken

fröplantage

svensk term: fröplantage
definition:

plantering av utvalda kloner eller avkommor skötta för att möjliggöra fröinsamling

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016