Ikon för Rikstermbanken

fröår

svensk term: fröår
definition:

år då produktionen av frö hos ett trädslag är särskilt riklig

anmärkning:

Goda fröår infaller med olika intervall hos olika trädslag.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016