Ikon för Rikstermbanken

fotosyntes

svensk term: fotosyntes
definition:

process där växter omvandlar solenergi till kemiskt bunden energi i form av socker

anmärkning:

Fotosyntesen pågår i trädens blad och barr och är den process som driver tillväxten.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016