Ikon för Rikstermbanken

fornminne

svensk term: fornminne
definition:

bevarade rester av föremål, anläggningar eller kulturella förlopp såsom åkerbruk från äldre tid

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016