Ikon för Rikstermbanken

fläckmarkberedning

svensk term: fläckmarkberedning
definition:

markberedningsmetod där mineraljord friläggs fläckvis för att underlätta och förbättra plantans eller fröets tillväxt, överlevnad och groning

anmärkning:

Fläckmarkberedning utförs vanligen med hjälp av skogsmaskiner men kan även utföras manuellt med hackor.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016