Ikon för Rikstermbanken

fejning

svensk term: fejning
definition:

hjortdjurs (t.ex. älg, rådjur och ren) benägenhet att skrubba hornen mot träd och buskar för att avlägsna basthuden eller markera revir

anmärkning:

Kan medföra s.k. fejningsskador på träd.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016