Ikon för Rikstermbanken

faströta

svensk term: faströta
definition:

stadium hos rötförlopp där vedens hållfasthet ännu inte minskat påtagligt

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016