Ikon för Rikstermbanken

fallande längd

svensk term: fallande längd
definition:

längd hos stockar med tillåten längdvariation mellan en minimilängd och en maximilängd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016