Ikon för Rikstermbanken

föryngringsyta

svenska termer: föryngringsyta
kalhygge
definition:

den mark som blottläggs efter en föryngringsavverkning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016