Ikon för Rikstermbanken

försurning

svensk term: försurning
definition:

förändring av mark- eller vattenmiljön vanligen på grund av sur nederbörd som gör att pH-värdet sjunker

anmärkning:

Försurningen kan motverkas genom kalkning.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016