Ikon för Rikstermbanken

förstärkningslager

svensk term: förstärkningslager
användningsområde: vid vägbyggnad
definition:

väglager med syfte att fördela trycket från fordonens hjul på en större yta

anmärkning:

Utgör underlag för slitlager.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016