Ikon för Rikstermbanken

förnalager

svensk term: förnalager
definition:

det översta skiktet i en markprofil

anmärkning:

Består av döda djur- och växtdelar som ännu inte förmultnat och omvandlats till humus.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016