Ikon för Rikstermbanken

förna

svensk term: förna
förklaring:

Samlingsnamn på döda djur- och växtdelar som ännu inte förmultnat och omvandlats till humus utan har kvar sin ursprungliga form och textur.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016