Ikon för Rikstermbanken

evighetsträd

svensk term: evighetsträd
definition:

träd som lämnas för fri utveckling vid avverkning eller andra skogsbruksåtgärder i naturvårdande syfte

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016