Ikon för Rikstermbanken

erosion

svensk term: erosion
definition:

slitage och borttransport av jord eller berggrund genom vatten, vind eller is

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016