Ikon för Rikstermbanken

entomologi

svensk term: entomologi
definition:

läran om insekter

anmärkning:

Med entomologi kan insekternas beteende och levnadsmönster förklaras vilket gör att de skogsskador som vissa insekter orsakar kan undvikas.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016