Ikon för Rikstermbanken

eftersatta bestånd

svensk term: eftersatta bestånd
förklaring:

Till eftersatta bestånd räknas sådana som inte röjts eller lämnats utan gallring alltför länge.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016