Ikon för Rikstermbanken

efterhuggning

svensk term: efterhuggning
definition:

ingrepp då överståndare och fröträd avverkas då det nya plantbeståndet nått tillräcklig höjd

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016