Ikon för Rikstermbanken

dubbelstam

svensk term: dubbelstam
definition:

stam som delar sig så långt ner att man kan få ut gagnvirke i de båda delarna

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016