Ikon för Rikstermbanken

drivning

svensk term: drivning
definition:

avverkning och utforsling av virke från skog till bilväg eller annan transportled

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016