Ikon för Rikstermbanken

dränering

svensk term: dränering
definition:

bortledande av vatten i mark genom exempelvis dikning, vegetationens transpiration, avdunstning eller avrinning

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016