Ikon för Rikstermbanken

diskontering

svensk term: diskontering
definition:

beräkning av värdet av en framtida intäkt eller kostnad om den räknas tillbaka med en räntefaktor till dagsläget

exempel:

100 kronor som faller ut om 5 år är värda 88 kronor i dag om de räknas tillbaks med 2,5 % ränta.

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016