Ikon för Rikstermbanken

dimension

svensk term: dimension
förklaring:

Grovlek, diameterklass

 
källa: Skogforsk, Skogsägarna, Skogsstyrelsen: Ordlista | 2016